treść strony

Luka płci w edukacji – nowa monografia FRSE!

Jakie czynniki wpływają na zróżnicowanie wyborów edukacyjnych kobiet i mężczyzn? Dlaczego kobiety uzyskały przewagę w edukacji na poziomie wyższym? Co przyczynia się do tego, że unikają matematycznych ścieżek kształcenia? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w najnowszej monografii FRSE – „Luka płci w edukacji”.

Publikacja Alicji Zawistowskiej została nagrodzona w konkursie Monografie FRSE w 2022 r. Autorka zaproponowała fascynującą podróż przez historię i współczesność systemu edukacji, by wyjaśnić przyczyny powstawania różnic w wyborach edukacyjnych kobiet i mężczyzn.

„Luka płci w edukacji” skupia się na dwóch kluczowych kwestiach: trwałej przewadze kobiet na studiach oraz ich stosunkowo niewielkim udziale w matematycznych ścieżkach kształcenia. Autorka publikacji analizuje czynniki – społeczne, ekonomiczne i instytucjonalne – które wpłynęły na przesunięcie kobiet z pozycji marginalnej (a w takiej znajdowały się jeszcze na przełomie XIX i XX wieku) do centrum systemu kształcenia.

Odkryj, jak powstawały różnice w wyborach i osiągnięciach edukacyjnych między płciami, i sprawdź, jakie zmiany zaszły w polskim systemie kształcenia. Spójrz na edukację z nowej perspektywy!

Przejdź do publikacji