treść strony

Granty dla młodzieży: program Generacja V4

Trwa nabór wniosków do trzeciej edycji programu minigrantów „Generacja V4” na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Celem inicjatywy jest promocja wartości demokratycznych, aktywności obywatelskiej i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi. Wnioski można składać do 30 października.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowanie co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Dodatkowo w przedsięwzięciu mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina).

Każdy projekt musi obejmować mobilność młodych ludzi (12-30 lat), tj. wizyty transgraniczne, a także musi zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie/wszystkie strony.

Inicjatywa jest skierowana m.in. do szkół, stowarzyszeń sportowych, młodzieżowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego czy klubów pozalekcyjnych.

Składanie wniosków

Proces składania wniosków rozpoczyna się od rejestracji w systemie online (przez potwierdzony adres e-mail) i przygotowania krótkiego projektu. Projekt należy zarejestrować w systemie online My Visegrad nie później niż na 2 tygodnie przed upływem każdego kolejnego terminu składania wniosków, czyli do 30 października 2023 r.

Projekty są sprawdzane przez Sekretariat Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Po sprawdzeniu projekty mogą otrzymać informację zwrotną, propozycje zmian w projekcie lub zostać przyjęte do realizacji. Po zaakceptowaniu projektu wnioskodawcy są proszeni o sfinalizowanie całego formularza wniosku i złożenie go online z wymaganymi załącznikami do godz. 12:00 ostatniego dnia składania wniosków, tj. 15 listopada 2023 r.

Budżet projektu

Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy. Program jest jednak przeznaczony na wsparcie pojedynczych lub wielokrotnych krótkoterminowych wizyt/wymian (po kilka dni każda).

Więcej informacji wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu znajduje się na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.